o rally | pro jezdce | pro diváky | pro média :::::::: kontakty | ředitelství | historie  
  Pro diváky
přihlášené posádky
bezpečnost
uzavírky
programy
kamery
od pořadatelů
 
ubytování
 

Bezpečnostní pokyny pro diváky

Bezpečnost

POKUD BUDETE CHTÍT SLEDOVAT NĚKTEROU Z RYCHLOSTNÍCH ZKOUŠEK RALLY PŘÍBRAM, UVĚDOMTE SI, ŽE SOUTĚŽI PŘIHLÍŽÍTE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. JE TEDY V ZÁJMU VAŠÍ BEZPEČNOSTI, ABYSTE SE ŘÍDILI NÁSLEDUJÍCÍMI POKYNY.

 
Seznamte se s diváckými místy a podřiďte jim výběr RZ, přístupových cest a parkovacích prostorů.
 
Nesnažte se přijet se svým vozem na rychlostní zkoušky nebo na jejich úseky, které pořadatel nedoporučuje.
 
Po dobu trvání soutěže se na přístupových cestách vyhněte jízdě proti směru soutěžních vozidel přijíždějících k trati RZ. Cesty k rychlostním zkouškám jsou často úzké a jezdci mohou spěchat.
 
Parkujte se svými vozidly na vyhrazených parkovištích a odstavných plochách, určených příslušníky policie, pořadateli či bezpečnostní službou.
 
Neničte životní prostředí a neparkujte tam, kde byste překáželi soutěžícím posádkám, servisním doprovodům a ostatním účastníkům silničního provozu.
 
Počítejte s časovým limitem, po který je trať RZ uzavřena před startem i po ukončení rychlostní zkoušky.
 
Zaujměte své místo u trati RZ před očekávaným průjezdem prvního jezdce. Trať RZ je otevřena až po projetí pořadatelského vozidla.
 
Zvláště nebezpečné úseky jsou označeny nápisem „Zakázaný prostor“. Nepokoušejte se na tato místa proniknout.
 
Nestůjte na „únikových cestách“ a na vyznačených nebezpečných místech.
 
Vyvarujte se míst pod úrovní tratě. Na rychlostních zkouškách vedoucích lesem se nestavte před „hradbu stromů“. Pamatujte na rychlé vyklizení svého místa.
 
Uposlechněte pokynů pořadatelů, jestliže vás žádají, abyste opustili nebezpečné místo na trati RZ. Je to v zájmu vaší bezpečnosti.
 
V případě jakékoliv nehody na RZ vyčkejte s eventuální pomocí na dispozice pořadatelů.
 
Udržujte od kraje vozovky dostatečný odstup. Uvědomte si, že soutěžní vozidla jedou vysokou rychlostí. Nelze předem vyloučit ani chybu jezdce, ani nepředvídatelnou technickou závadu vozidla.
 
V průběhu rychlostní zkoušky nepřebíhejte vozovku a nepohybujte se po trati.
 
Neházejte na trať rychlostních zkoušek žádné předměty, jimiž byste mohli ohrozit bezpečnost projíždějících soutěžních posádek. Na takové jednání pamatuje trestní zákoník.
 
Doprovázejí-li vás děti, mějte je neustále pod pečlivým dohledem. Jste plně odpovědni za jejich bezpečnost.
 
Nestůjte tak, abyste zakrývali případné značky, návěstí, směrové značky a ostatní pomůcky soutěže.
 
Nevoďte s sebou na rychlostní zkoušky psy. Domácí zvířata zavřete aby se nedostala na trať.
 
Pamatujte na bezpodmínečný zákaz divokého stanování a rozdělávání ohňů podél trati. Porušení zákazu bude trestáno pokutou, stejně jako znečišťování okolí a poškozování lesních porostů a zemědělských kultur. Totéž pravidlo platí pro zničení a poškozování zábran na trati a technických pomůcek pořadatelů.
 

DIVÁCI NA TRATI RALLY PŘÍBRAM BY SE MĚLI CHOVAT TAK, ABY NEPOŠKOZOVALI PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ A NEOHROZILI DOBRÉ JMÉNO ČESKÉHO AUTOMOBILOVÉHO SPORTU.


VYHÝBEJTE SE NEBEZPEČNÝM MÍSTŮM! NEJNEBEZPEČNĚJŠÍ MÍSTA JSOU VYZNAČENA TUČNOU ČERVENOU ČAROU

Pravoúhlá zatáčka doprava Pravoúhlá zatáčka doleva Křižovatka tvaru T Křižovatka tvaru T Vlna
Zatáčka doprava Zatáčka doleva Šikana Křižovatka tvaru Y Vidlicová křižovatka
 
Mezi jezdci nakonec vládla sppokojenost

Druhá třetina byla rychlejší

Druhou třetinu jedou jezdci rychleji

Vyjádření jezdců po první třetině II. etapy

Tarabus jiĹľ nepokraÄŤuje

Peták stahuje náskok Tarabuse

II. etapa bude velká loterie

Nebude-li pršet, nezmokneme

Fotografie

Jezdci hodnotí své výkony po první etapě
 

Vítězem XXX. ročníku Fuchs Oil Rally Příbram se stali Václav Pech a Petr Uhel. Druhé místo patří Josefu Petákovi a Aleně Benešové, třetí skončili Roman Odložilík a Petr Odložilík.

 

login

webmaster

návštěvnost: 955725 / online: 0 / dnes: 0

© 2008 Rally Sport Klub Příbram